Literatūra ir spauda

"Suvalkija"

ISSN: 1392-270 X

"TATARZY na Litwie i w Polsce"

Autorius: JAN TYSZKIEWICZ

ISBN: 83-01-08894-X

"HERBARZ RODZIN TATRSKICH W POLSCE"

Autorius: STANISLAW DZIADULEWICZ

"БЕЛАРУСКІЯ ТАТАРЫ"

Autorius: С У ДУМIН, І Б КAНAПAЦKI  

ISBN: 5-345-00508-7

"Lietuvos Totoriai"

Autorius: STANISLOVAS KRIČINSKIS

ISBN: 5-420-00969-2

"Kitabas Kutas"

Autorius: IVANAS LUCKEVIČIUS

ISBN: 978-609-411-030-6

"Lietuvos Totoriai"

Autorius: Autorių grupė

ISBN: 978-609-474-229-3

"LITHUANIAN COUNTERSTAMPS
1421-1481
ON THE GOLDEN HORDE'S SILVERS"

Autorius: DZIMITRY HULETSKI, SLAWOMIR LIZEWSKI

ISBN: 978-906-420-665-8

"Dienoraštis"

Autorius: JUOZAS VILČINSKAS

ISBN: 978-9955-829-24-9

"HERBARZ RODZIN TATARSKICH WIELKIEGO KSIESTWA LITEWSKIEGO"

Autorius: STANISLAW DUMIN

ISSN: 1234-9267

"LIETUVA TAUTŲ KOVOJE PRIEŠ AUKSO ORDĄ"

"LIETUVOS TOTORIAI - KARIAI"

"TOTORIAI ŠIMTMEČIO LAIKOTARIU LIETUVOJE (1918-2018)"

Autorius: MOTIEJUS JAKUBAUSKAS

ISSN: 978-609-8171-31-0

"HERBARZ RODZIN TATARSKICH - Wielkiego Ksiestwa Litewskiego"

Autorius: STANISLAW DUMIN

ISSN: 83-89190-85-0

"LIETUVOS TOTORIAI XIX AMŽIUJE"

Autorius: TAMARA BAIRAŠAUSKAITĖ

ISBN: 5-417-00727-9

"LDK SAMDOMOJI KARIUOMENĖ XV a. pabaigoje - XVIa. antrojoje pusėje "

Autorius: GEDIMINAS LESMAITIS

ISBN: 978-9955-73-439-5

"MUSULMONAI IR JŲ ISLAMAI "

Autorius: Egdūnas Račius

ISBN: 978-5-420-01767-8

"LIETUVOS TOTORIŲ SAKRALINIS PAVELDAS: MEČETĖS "

ISBN: 978-609-400-024-9

"XVIa. AUKSO ORDOS MONETŲ KOLEKCIJA LIETUVOS BANKO PINIGŲ MUZIEJUJE"

ISBN: 978-9986-651-65-9

"Z HISTORII TATAROW POLSKICH 1794-1994"

Autorius: JAN TYSZKIEWICZ

ISBN: 83-88067-81-8

"TATARZY W DAWNJ RZECZYPOSPOLITEJ"

Autorius: PIOTR BORAWSKI

ISBN: 83-205-3747-9

"BRON I UZBROJENIE TATAROW"

ISBN: 83-909001-0-6

"TOTORIAI ŠALIA MŪSŲ"

LEIDINIAI LIETUVIŲ KALBA

-„Tautinių mažumų teisės“, Lietuvos žmogaus teisių centras, 2005 m.

-„Tautinės bendruomenės  Lietuvoje“,  Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, UAB  „Baltijos kopa“, 2018 m.

-„Žalgiris“, Sven Ekdahl, Sudarė Vydas Dolinskas, „Baltos lankos“, 1999 m.

-„Lietuvos totoriai“, Stanislovas Kričinskis, Vertimas  T.Bairašauskaitė, Mokslo ir enciklopedijų  leidykla, 1993

-„Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850“, Kultūros paveldo
centras –Vilnius:Savastis, 2001 m.

-„Totoriai  šimtmečio laikotarpiu Lietuvoje (1918-2018)“, Motiejus Jakubauskas, UAB  Alytaus spaustuvė, 2018 m.

-„Dienoraštis 1945.VI.7-1947.III.18“, Juozas Vilčinskas, Vytauto Didžiojo
universitetas, Studija „Versus“, 2019 m.

-„Totoriai šalia mūsų“, Parodos katalogas, Sudarytojas Vilmantas Dunderis, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytus 2009 m.

-„Skirtingos tautos. Viena šalis“, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, 2005 m.

-„Lietuvos totorių sakralinis paveldas:mečetės“, Fatima Buinovska, Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių bendruomenė, UAB‘Aušra“, 2010 m.

-„XIV a. Aukso ordos monetų kolekcija Lietuvos banko Pinigų muziejuje“, Katalogas, Sudarytojai J.Gončarov, V.Ruzas, Lietuvos bankas, 2013 m.

-„Šimtalapis ir ne  tik…“, Liusia Gaidukevičienė, Varėnos rajono totorių draugija, Leidykla „Litutė“ 

-„Totorių virtuvės kulinariniai receptai“, Liusia Gaidukevičienė, Varėnos
rajono totorių  draugija, Leidykla „Lututė“, 2012 m.

-„Islamas: dievo kelias“, Suzanne Haneef, Lietuvos Musulmonų Jaunimo
Bendrija, ARX Baltica spaudos rūmai, 1995 m.

-„Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“, Adas Jakubauskas, Galim
Sitdykov, Stanislav Dumin, Kaunas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, 2012 m.

-„Lietuvos totoriai“, Sudarė Kęstutis Zenonas Šafranavičius, Kauno
apskrities totorių bendruomenė, UAB Leidykla „Naujas lankas“, 2020 m.

-„Lietuvos istorija“, Red. A.Šapoka, Kaunas „Spidulys“, 1936 m.
Fotografuotinas leidimas 1989 m.

-„Pradžių pradžia“, Motiejus Abunevičius, UAB „Alytaus  spaustuvė“, 2019 m.

-„Trakai“, VšĮ  Terra publika, UAB „Balto“, 2011 m.

-„Musulmonai ir jų islamai“, Egdūnas Račius, Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras, 2016 m.

-„Dydysis  Lietuvos Kunigaikštis  Vytautas kaip politikas“, Jozef Pfitzner, Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leid. 158, Spaudė akcinė „Ryto“ bendrovė Klaipėdoje, 1930 m.

-„Turkų – lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840)“, Parengė Galina Miškinienė, Nesrin Gulludag, Lietuvių kalbos institutas, 2008 m.

-„Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, 3 dalis“, Lietuvos statybos ir
architektūros mokslinio tyrimo institutas, Vilnius „Mokslas“, 1979 m.

-„Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, 1 dalis“, Lietuvos statybos ir
architektūros mokslinio tyrimo institutas, Leidykla „Mokslas“, Vilnius, 1978 m.

-„Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, 9 dalis“, Lietuvos statybos ir
architektūros mokslinio tyrimo institutas, Vilnius „Mokslas“, 1986 m.

-„Suvalkija“, Etnokultūros žurnalas  2008/nr. 2 (39), vyr.
redaktorius Skirmantas Paukštys, UAB ARX Baltika, Kaunas, 2008 m.

-„Karys“, Žurnalas, 2009 m. Nr. 7-8 (1966-1967), Lietuvos kariuomenės
kartografijos centras, 2009 m.

-„Vytauto Didžiojo karo muziejus 2014 metais“, Almanachas, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kaunas, 2014 m.

-„Vytauto Didžiojo karo muziejus 2012 m.“, Almanachas, Vytauto Didžiojo
karo muziejus, Kaunas, 2013 m.

-„Tikėjimų istorija“, D.P.Chantepie de la Saussaye, Chicago IL.L., 1914 m.

-„Lietuva Tautų kovoje prieš Aukso ordą“, R.Batūra, Leidykla „Mintis“, Vilnius,
1975 m.

-„Lietuvos totoriai XIX amžiuje“, Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos
institutas, Vilnius mintis, 1996 m.

-„LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje –XVI a. antroje pusėje“, Gediminas Lesmaitis, Lietuvos istorijos institutas, leidykla „Baltos lankos“, 2010 m.

-„Lietuvos istorija, VIII tomas I dalis, devynioliktas amžius: visuomenė ir
valdžia“, Tamara  Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys, Leidykla „Baltos lankos“, 2011 m.

-„Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmoje pusėje“, Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Leidykla LII, 2003 m.

-„Orientas Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai
ir karaimai“, sudarė: Tamara Bairašauskaitė, Halina Kobeckaitė, Galina
Miškinienė, Vilniaus universiteto leidykla, 2008 m.

-„Lietuvos totorių istorija“, Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos
institutas, Vilnius, 2021 m.

-„Lietuvos  totoriai istorijoje ir kultūroje“, Adas Jakubauskas,Galim Sitdykov, Stanislav Dumin,  Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Kaunas,
2009 m.

-„Lietuvos totorių prarasti ir nykstantys objektai“, Motiejus Jakubauskas,
Leidėjas „Alytaus  spaustuvė“, 2021 m.

-„Totoriai Lietuvoje (1918-2019)“, Motiejus Jakubauskas, Leidėjas „Alytaus
spaustuvė“, 2021 m. 

LEIDINIAI LENKŲ KALBA

-„Nowy  herbarz polski“,  Tadeusz Gajl, Gdanski Kantor Wydawniczy,Wydawnictwo Latarnia , Gdansk, Gdynia 2016 

-„Historia Muzulmanskiej  Gminy Wyznaniowej w Gdansku po 1945 roku“, Selim Chazbijewicz, 2014

-„Herbarz rodzin tatarskich w Polsce“, Stanislaw Dziadulewicz, Wilno – 1929

-„Bron i uzbrojenie tatarow“, Katalog zabytkow tatarskich. Tom I, Przygotowal Jacek Gutowski, Warszawa 1997, Res Publica Multiethnica

-„Historryczny orez  ze zbiorow Muzeum Wojskiego w Warszawie“, Aleksander Czerwinski, Krajowa Agencja wydawnicza,Warszawa 1978

-„Insurekcja Kosciuszkowska w dziejach i tradycji“, Muzeum Niepodleglosci, Warszawa 2004

-„Tatarzy na Litwie i w Polsce“, Jan Tyszkiewicz, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989

-„Rocznik tatarow Polskich, Seria 2 ,Tom III(XVII)“, Muzulmanski Zwiazek Religijny w RP,  Bialystok, 2016

-„Tatarzy wdawnej Rzeczypospolitej“,  Piotr Borawski, Ludowa spoldzielnia wydawnicza Warszawa, 1986

-„Z historii tatarow Polskich 1794 – 1944“, Jan Tyszkiewicz, Pultusk, 2002

-„Herbarz Rodzin Tatarskich wielkiego Ksiestwa  Litewskiego“,  Stanislaw Dumin, Zwiazek tatarow RP, Gdansk, 2006

KITOS KNYGOS