Knyga „WOJSKO WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO“

 

OFICEROWIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODOW 1777-1794. Spisy

 

Autoriai: Mariusz Machynia, Valdas Rakutis, Czeslaw Srzednicki