J. Sabolevskio knygos viršelis

J. Sabolevskio knygos „Mahometonų arba Islamo tikėjimo aiškinimas“ viršelis. 1830 m.