Apie mus

2017 m. minėsime totorių įsikūrimo LDK 620 metines. Lietuvos totorių bendruomenei svarbu plačiai visuomenei pristatyti jos materialųjį ir dvasinį palikimą bylojančius eksponatus.

Todėl Kauno apskritis totorių bendruomenė ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga siekia įgyvendinti Lietuvos totorių virtualaus muziejaus projektą. Bus siekiama sukaupti reikšmingus eksponatus, juos nufotografuoti, aprašyti, kataloguoti.

Virtualaus muziejaus lankytojai bus supažindinti su Lietuvos totorių dvasine ir materialine kultūra, religinio gyvenimo artefaktais, karyba, numizmatika, dvarų kultūra, raštijos paminklais, amatais, kulinariniu paveldu, Lietuvos totorių gyvenvietėmis, iškiliais bendruomenės žmonėmis ir kt.

Internetinio muziejaus sukūrimas – pirmas žingsnis ateityje Vilniuje ar Kaune įkurti tradicinį Lietuvos totorių istorijos ir kultūros muziejų, kuriame būtų galima gyvai apžiūrėti visus (ar daugumą) čia pateiktų eksponatų.

Visiems apsilankiusiems virtualiame Lietuvos totorių muziejuje linkime malonių akimirkų ir pažinimo džiaugsmo.

Puslapio administracija