Kodėl Lietuvos totoriai – puikus pavyzdys Ukrainai? (2017 m.)

Tokiu pavadinimu 2017 m. rugpjūčio mėn. Ukrainos leidinyje „Kraina“ atspausdintas žurnalistės Veronikos Mironovos interviu su Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininku prof. dr. Adu Jakubausku. Pašnekovei buvo žinoma, kad A. Jakubauskas praeityje yra buvęs Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko visuomeniniu konsultantu tautinių mažumų klausimais, daugelį metų atstovauja Krymo totorių Medžlisą – Tautinį parlamentą Lietuvoje, nuo 2015 m. yra Pasaulio Krymo totorių Kongreso generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Adas Jakubauskas pristatytas ir kaip rašytojas, poetas, kuris savo kūryboje, poezijoje, esė daug dėmesio skiria Krymui ir Krymo totoriams.

Žurnalistė domėjosi Ado Jakubausko literatūrine kūryba. Jai taip pat buvo įdomu pasišnekėti apie pozityvų totoriaus kario – valstybės gynėjo įvaizdį Lietuvoje ir kaimyninėje Lenkijoje. Interviu buvo kalbama ir apie totorių integraciją į Lietuvos visuomenę, kuo šis pavyzdys galėtų pasitarnauti Ukrainai.

Šiemet minimas totorių įsikūrimo LDK 620-osios metinės, žurnalistė pašnekovo klausė kaip Lietuvos totoriams pavyko išlaikyti savo religiją, kultūrą, tautiškumą. Kaip totoriams išlikti XXI amžiuje, išsaugoti savo tapatybę kintančioje realybėje? A. Jakubauskas perteikė totorių persikėlimo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę istorines aplinkybes, samprotavo kaip Lietuvos totoriams pavyko išlikti atskira etnine grupe, apie Lietuvos totorių perspektyvas išlikti globalėjančioje visuomenėje. Visų pirma, pabrėžė jis, reikia gerbti šalį, kurioje gyveni, jos kultūrą, įstatymus, papročius, tuomet bus gera gyventi toje šalyje.

Interviu buvo kalbama ir apie dabartinę Krymo totorių padėtį. Lietuvos žmonės žinojo apie Krymo totorių deportaciją, nes lietuviai patys patyrė 1941 m. birželio 14 d. ir vėlesnius trėmimus į Sibirą ir kitas SSRS vietas. Pašnekovas pažymėjo, kad dabartinė Krymo totorių padėtis prasta, Rusijos okupuotame Kryme atvirai vyksta žmogaus teisių pažeidimai, Krymo totorių bauginimai. Po Krymo okupacijos dalis Krymo totorių buvo spaudžiama išvykti iš Krymo. A. Jakubausko nuomone, patys baisiausi metai, kuomet visa Krymo totorių tauta buvo ištremta į Vidurinę Aziją, nepasikartos, todėl svarbu ištveri šį nelengvą laikotarpį, išmokti išsaugoti savo vertybes, mokyti jaunąją kartą. Sugrįžimas į išsvajotą Krymą buvo nelengvas, todėl dabar svarbu pasilikti jame, nepasiduoti spaudimui ir nepalūžti. Aišku, Rusijos valdžia norėtų, kad totoriai paliktų Krymą, tai būtų jos svajonių išsipildymas, nes Krymo totorius trėmė ir persekiojo dar imperatorienė Jekaterina II. Lietuva palaiko Krymo totorių tautos kovą su Rusijos agresija. Du kartus Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinės konferencijos situacijai Kryme aptarti, į kurias buvo susirinkę įtakingi Lietuvos ir užsienio politikai, vyko Krymo totorių atstovų susitikimai su Seimo, Vyriausybės vadovais, Prezidente Dalia Grybauskaite.

Visą interviu galite perskaityti 2017 m. rugpjūčio mėn. žurnale „Kraina 387 numeryje“.