Ado Jakubausko poezijos knyga „Būties fugos akordai“

  • Pagaminimo data: 2014 m.
 

„Būties fugos akordai“ – antrasis Ado Jakubausko poezijos rinkinys.

Adas Jakubauskas gimė 1964 m. rugpjūčio 19 d. Alytaus rajone, Butrimonyse, viename centrų, kuriame sutelktai gyvena Lietuvos totoriai.

Poezijos knygos autorius aktyviai dalyvavo Lietuvos totorių visuomeninėje veikloje nuo pat Lietuvos Atgimimo pradžios, 2003 m. buvo išrinktas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininku, 2012 m. paskirtas Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko visuomeniniu konsultantu tautinių mažumų klausimais. Ilgus metus yra Krymo totorių Medžliso (tautinio parlamento) atstovas Lietuvoje. 2007 m. dalyvavo pirmame tarptautiniame totorių mokslininkų Forume Kazanėje, tapo prie Tatarstano Respublikos Mokslų akademijos įsteigtos totorių mokslininkų koordinacinės tarybos nariu.

Adas Jakubauskas nuo mokyklos suolo domėjosi literatūra, bandė eiliuoti. Įdomu, kad mokydamasis lietuviškoje mokykloje, jis susižavėjo rusų poezija, didelį įspūdį jam paliko A. Bloko, S. Jesenino eilės, o vėlesniais metais ir Rytų poezijos vertimai. Susidomėjimas rusų literatūra atvedė į Vilniaus Edukologijos universitetą (anksčiau Vilniaus pedagoginį institutą) Rusų filologijos fakultetą, kurį pabaigė 1993 m. 1992 m. išėjo pirmasis Ado Jakubausko poezijos rinkinys „Kelio pradžia“. Paskesniais metais jis didesnę laiko dalį skyrė mokslinei veiklai, Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Politikos mokslų fakultete apgynė humanitarinių (Lietuvoje – socialinių) mokslų daktaro disertaciją, šiuo metu dėsto politikos mokslus Mykolo Romerio universitete, yra šio universiteto docentas.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 151-153 numeris