Antoni Przemyslaw Kosowski „Nowokorski Meczet Rzeczypospolitej“

Totoriai iš šiuolaikinės Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos teritorijų į Jungtines Valstijas išvažiuodavo jau XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje. Visu pirma ieškojo ten gyvenimo sąlygų pagerėjimo. Daugiausia buvo kilę iš Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko rajonų. Viso jų išvažiavo daugiau nei penki šimtai. Į naują valstybę, kur nusprendė apsigyventi, pasiemė su savimi ne tik atsiminimą apie tolimą tėvų žemę, bet ir savo musulmonišką tikėjimą.

Dalis tų totorių emigrantų apsigyveno Niujorke, kur vasario 2 d. 1907 m. Viliamsburge, rajone Bruklino šiaurėje, įkūrė Lithuanian tartar society. Mokslinėje literatūroje galima rasti požiūrį, kad Niujorke Žečpospolitos Totoriai įkūrė pirmąją organizaciją (corporate body), kuri nusipirko nekilnojamąjį turtą siekiant praktikuoti islamo religiją. Rinko imamus, meldėsi, rengė šventes, į kurias kviesdavo visus musulmonus.
Lapkričio 29 d. 1927 m. organizaciją pertvarkė į American mohammedan society, o rugpjūčio 22 d. 1934 m. buvo patvirtintas naujas statutas, kuriame atsidurė visuomeninės veiklos ir religinės visuomenės idėjos.

Gegužės 2 d. 1957 m. organizacija pakeitė pavadinimą į Muslim Mosque, o gegužės 16 d. 1963 m. – į Moslem Mosque. 50 metais XX amžiaus joje buvo apie keturi šimtai žmonių. 1991 m. organizacijai priklausė apie du šimtai taip vadinamų egzistuojančių sąraše narių. Penktadieniais arba sekmadieniais maldose dalyvavo iki keturiasdešimties organizacijos narių. Iki šių dienų Niujorke egzistuoja Totorių Moslem Mosque, esanti toje pačioje vietoje adresu 104 Powers Street. Tikriausiai sutelkia pačią seniausią musulmonų visuomenę Jungtinėse Valstijose. Sekretoriaus pareigas eina Alyssa Ratkievič, imamo – Erhan Yildirim, Turkas pagal kilmę.

Totorių valsčiaus, jos organizacijos ir mečetės istorija Niujorke nusipelnia paminėjimo. Tai pasakojimas apie persikėlimą, apsigyvendinimą naujoje vietoje ir jos praturtinimą nuosava patirtimi. Tai sudaro svarbų įnašą ne tik į Lenkų – Lietuvių Totorių istoriją, bet taipogi itin esmingą, nors ir nedidelį, musulmonų istorijos Jungtinėse Valstijose elementą.