Paroda: TUHAN-BARANAUSKAS Aleksandras

Didvyriškai žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę.

Aleksandras Tuhan-Baranauskas gimė 1920 m. spalio 17 d. Kaune, priklausė Jūrų skautų organizacijai. Mokėsi Aukštesniojoje technikos mokykloje Kaune. Visą sąmoningą gyvenimą buvo Tėvynės Lietuvos patriotas.

Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus miestui ir sričiai įstaigos fonde, TSRS valdžios organų suimtų Vilniaus krašto gyventojų sąrašų ir kt. byloje (bylos chronologinės ribos: 1939-10-22 – 1940-09-20) yra įrašytas Nr. 229 apie Aleksandro Tuhan-Baranausko suėmimą. Pagrindas: LCVA, f. 317, ap. 1, b. 14, l. 134.

1941 m. birželio 23 d. sukilimo metu Kauno jachtklube keldamas Lietuvos tautinę vėliavą sovietų kareivio buvo nušautas ir žuvo didvyrio mirtimi.

Aleksandras Tuhan-Baranauskas buvo palaidotas totorių kapinėse šalia Kauno mečetės. Kapinės tarybiniais metais buvo sunaikintos, jų vietoje įkūrus Ramybės parką.

2017 m. rugsėjo 23 d. Kaune, Puodžių g. 14 ant namo, kuriame gyveno Aleksandras Tuhan-Baranauskas atidengta memorialinė lenta.

Adas Jakubauskas