Generolo Tadeušo Kosciuškos mirties metinių minėjimas VDU Kauno botanikos sode

Generolo Tadeušo Kosciuškos veikla istoriškai vienija LIETUVĄ, LENKIJĄ, BALTARUSIJĄ, PRANCUZIJĄ, JAV, VEICARIJĄ. Lietuvos Respublikos seimas ir UNESCO 2017 metus paskelbė Tadeušo Kosciuškos metais.

VDU Kauno botanikos sode 2017m. gegužės mėnesio 11 d. vyko renginys, kurį organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Aleksoto seniūnija ir Lenkų institutas Vilniuje.

Sode šalia Prezidento Lecho Kaszynskio medžio buvo pasodintas medis generolo Tadeušo Kosciuškos mirties 200 metų datai paminėti.

Renginio metu profesorius Vladas Rakutis perskaitė paskaitą. Kalbas sakė: Lenkų Instituto direktorius Macin Lapčinski, JAV ambasados Lietuvoje atstovė Heather Steil, Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandr Kozol, VDU rektorius Juozas Augutis.

Renginyje garbės sargyboje dalyvavo su istorinėmis XVIII ir XIX a. uniformomis šių klubų nariai: Karo istorijos klubas prie Vytauto Didžiojo muziejaus, I-o dragūnų Prusijos kn.Albrechto (Klaipėda) pulkas, 4-to pėstininkų pulko (Aleksoto), LDK generolo Juzefo Bieliako vardo Lietuvos totorių karo istorijos klubas.

Istorinių klubų nariams vadovavo artilerijos generolas Arvydas Pociūnas.

LDK –I- as Didžiojo etmono pėstininkų regimentas atliko pasirodymą (dalite), Laisvieji Kauno pavieto šauliai atliko istorine patranka tris salves: už „generolą Juzefą Kosciušką“, už „LIETUVĄ“, už „Lenkiją“.

Istorinių klubų nariai pakartojo istorinę sukilėlių priesaiką.

Renginio metu orkestras „Ąžuolynas“ grojo maršus, Šaulių sąjungos Aleksoto kuopa ir Lietuvos kariuomenės generolo Stasio Raštikio mokyklos kariai, bendruomenės nariai, mokyklų atstovai nešė valstybines vėliavas, užtikrino tvarką.

LDK Generolo Juzefo Bieliako vardo Lietuvos totorių klubo nariai K.Z.Šafranavičius ir E. Gaidukevičius vilkėjo istorinėmis PSP I – mo pulko karininko ir PSP IV –to pulko paštininko uniformomis, turėjo istorinius ginklus, amuniciją ir Pulko vėliavą.

Renginys yra aprašytas Lenkijos, Lietuvos spaudoje, įvairiuose interneto svetainėse. Lietuvos valstybinė televizija informacinėse laidose komentavo renginį.