Adamonių gyventojai

Iš dešinės: Tenzilija, Rozalija, Stepas, Samuelis ir Zofija Chaleckai.