VIRTUALIOS PARODOS „LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE“

Virtualias parodas galite pamatyti paspaudę čia

Nuo rašytinio žodžio atsiradimo reikšmingi įvykiai yra fiksuojami dokumentuose. Bėgant amžiams kinta dokumentų rengimo priemonės, tačiau jų esmė išlieka ta pati – perduoti žinią.

Archyvai, kurių funkcija kaupti ir saugoti, valstybėje užima ypatingą vietą. Dėl juose sukauptų kultūros vertybių mes galime geriau pažinti savo praeitį ir kurti ateitį.   

Parodoje „Seniausi dokumentai Lietuvos literatūros ir meno archyvo fonduose“ pristatomi XV–XIX a. dokumentai. Daugiausia eksponatų rasta Kondratovičių giminės fonde: tai Lietuvos ir Lenkijos valdovų privilegijos bei raštai, aktai, liudijimai, reskriptai, laiškai, religiniai paveikslėliai, nuotraukos ir kt. Šiame fonde saugomas ir seniausias Lietuvos literatūros ir meno archyvo dokumentas, siekiantis XV a. ir pasakojantis apie privilegijas Trakų karaimams.

Iš įvairių fondų surinkti religiniai, periodiniai, muzikos kūrinių leidiniai, afišos. Eksponuojama 1844 m. Vilniuje išleista, reta giesmių knyga Kantyczkos žemaytyszkos, rasta rašytojo J. Mačiulio fonde, Lauryno Ivinskio rengto 1860 m. lietuviško periodinio leidinio Kalendorius (Metskaitlius ūkiškas) fragmentai aptikti kompozitoriaus St. Šimkaus archyve, A. Skriabino 7 preliudai fortepijonui su autoriaus dedikacija E. Mlynarskiui (1897 m.), S. Moniuškos Mazurkos iš operos Jawnuta (Jaunutė) partitūra su Moniuškos vardo sekcijos dovanojimo įrašu (1899 m.) – kompozitoriaus, dirigento, smuikininko E. Mlynarskio fonde, 1877 m., 1888 m. Druskininkų mineralinių vandenų orkestro koncertų afišos – Renginių dokumentų kolekcijoje.

XIX a. portretinės nuotraukos atrinktos iš M. Trofimovičiaus dailininkų Slendzinskių šeimos nuotraukų kolekcijos, Kondratovičių giminės nuotraukų albumų, dailininko St.Varašiaus, dainininkės B.Grincevičiūtės, Karnavičių šeimos,  kompozitoriaus, pedagogo, dirigento K.Galkausko, kompozitoriaus, pedagogo I.Prielgausko, rašytojos A.Kazanavičienės  ir Pavienių dokumentų rinkinio fondų. 

Dokumentai surašyti rusėnų, lenkų, rusų, lotynų, prancūzų, vokiečių, lietuvių kalbomis.

Virtualią parodą iš Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomų dokumentų parengė Rūta Žemaitytė.

Virtualios parodos:
Bendrai apie totorius
Bajorų totorių genealogijos
Totoriai LDK kariuomenėje
Totoriai Rusijos Imperijos kariuomenėje
XX a. I pusės totorių organizacijos ir draugijos
XX a. I pusės žymūs totoriai karininkai
XX a. 5 dešimtmetyje ištremti totoriai
Totorių mečetės Lietuvoje
Totorių mečetės dabartinėje Baltarusijos teritorijoje