GENEROLO JUZEFO BELIAKO VARDO LIETUVOS TOTORIŲ KARO ISTORIJOS KLUBAS

Savo tautos karybos istorijai neabejingi Kauno apskrities totorių bendruomenės nariai visada mielai bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojais, Kauno karo istorijos klubo nariais. Tai iš dalies lėmė Lietuvos totorių karo istoriją atkuriančio Generolo Juzefo Beliako vardo Lietuvos totorių karo istorijos klubo įkūrimą 2008 m. Pasirinktas rekonstruojamas laikotarpis (XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia) abiem klubams suteikė galimybę dar vaisingiau bendradarbiauti. Klubai tapo partneriais ir bendražygiais tiek organizuojant mūšių inscenizacijas Lietuvoje, tiek vykstant į tarptautinius renginius už šalies ribų.

Šiuo metu klube yra 15 totorių bendruomenės narių. Jie atstovauja 1790 . LDK 1-ajam ir 4-ajam priešakinės sargybos pulkams, Imperatoriaus Didžiojo Napoleono 1 1812 m. kariuomenės Lietuvos totorių ulonų pulkui. Mūšių inscenizacijose dėvi šių pulkų karininko, draugo, paštininko, eilinio uniformas su visa ekipuote, ginkluoti laikotarpį atitinkančiomis kardų ir pistoletų rekonstrukcijomis, naudoja pulkų pikių ir vėliavų kopijas.