VILČINSKAS JUOZAS, inžinierius, lietuvių išeivijos visuomeninis ir politinis veikėjas

Gimė 1909 m. Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje, o 1919 m. su šeima grįžo į Lietuvą. 1930 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, 1942 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą, tapo statybos inžinieriumi.

1944 m. pasitraukė į Austriją, vėliau – į Italiją, o 1946 m. – į Angliją. 1953 m. iįšrinktas Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos nariu, nuo 1957 buvo pirmininkas.

1990 m. Socialistų internacionalo tarybos posėdyje Kaire padėjo LSDP pirmininkui prof. Kazimierui Antanavičiui atkurti LSDP tikrąją narystę socialistų internacionale.

Nuo 16 metų bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Darbe“. Tyrinėjo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos diplomatinių santykių istoriją, parašė LSDP istoriją.

Mirė 1992 m. Londone, palaidotas Raižių kapinėse.