MUCHLIA ALESANDRAS Lietuvos kariuomenės majoras

Gimė 1891 m. lapkričio 15 d. Keturiasdešimt Totorių kaime. Kilęs iš Vilniaus gubernijos Trakų apskrities bajorų.

Tarnavo jaunesniuoju karininku 70-ajame Riažsko pėstininkų pulke, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Ggeužės-lapkričio mėnesiais jo pulkas buvo dislokuotas tarp Medilo ir Naručio ežerų. Apdovanotas sidabro medaliu „Už stropumą“ (1917 m.).

1930 m. vasario 16 d. pakeltas į majorus.

1941-1944 m. dirbo Vilniaus savivaldybėje. 1944 m. su šeima pasitraukį į Vokietiją. 1949 m. su žmona Jeleną ir sūnumi Vladu emigravo į JAV, gyveno Los Andžele, dirbo ligoninėje.

Mirė 1962 m. rugsėjo 16 d. Palaidotas Forest Lawn Memorial Park kapinėse Glendeile, Los Andželo priemiestyje.

Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1932) ir Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928).