CHALECKAS BALYS Lietuvos totorių visuomenės veikėjas, totorių jaunimo aktyvistas

 

Gimė 1917  m. Trakų apskrities Raižių kaime. Vyriausias imamo Adomo Chalecko sūnus. Mokėsi Alytaus gimnazijoje, Kauno karo mokykloje, dirbo Kybartų muitinėje. 1930 m. buvo vienas iš Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių paminėjimo Butrimonyse dalyvių. Su totorių šimtine buvo parado Alytuje (1930) dalyvis. 1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių, 1940-ųjų pradžioje apsigyveno šiame mieste. 1939– 1944 m. buvo muftijaus dr. Jakubo Šinkevičiaus sekretorius, totorių jaunimo organizacijos „Birlik“ vienas steigėjų (1942). 1944  m. su seserimis ir motina pasitraukė į Austriją, vėliau emigravo į Argentiną. XX a. 7-ame dešimtmetyje bandė atvažiuoti į Lietuvą, tačiau Odesoje buvo grąžintas atgal. Išsamesnių duomenų apie B. Chalecką stokojama. Mirė sulaukęs 80 metų Šveicarijoje.