BAZAREVSKIS STEFANAS profesorius

Stefanas Bazarevskis buvo Vilniaus Stepono Batoro universiteto profesorius, totorių visuomenės veikėjas.

Gimė 1871 m. Vilniuje. 

Mokslininko karjerą pradėjo 1897 m. Getingeno universitete. 1899-1904 m. gyveno iš tėvo paveldėtame dvare, vertėsi žemės ūkiu. Mokslinį darbą tęsė Imperatoriškajame Peterburgo eksperimentinės medicinos institute. 1906 m. apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją. 

S. Bazarevskis turėjo didelės reikšmės atgaivinant Vilniaus Stepono Batoto universitetą (1919 m.).

Profesorius buvo iškilus prieškario totorių visuomenės veikėjas. Lenkijai atkūrus nepriklausomybę, 1922 m. išrinktas Vilniaus musulmonų religinės bendruomenės pirmininku.

Mirė 1949 m. Belgijoje.