ACHMATOVIČIUS ALEKSANDRAS teisininkas

 

Gimė 1865m. lapkričio 19d. Kilęs iš garsios ir kilmingos totorių giminės. Buvo teisininkas, Krymo Liaudies Respublikos teisingumo ministras, Antrosios Lenkijos Respublikos senatorius. Mirė 1944 m. kovo 7d. Čenstochovoje. Palaidotas Varšuvos musulmonų kapinėse,