Tautinių bendrijų atstovų viešnagė Briuselyje

2006 metų spalio 4–6 dienomis tautinių bendrijų atstovai Europos parlamento narės dr. Margaritos Starkevičiūtės kvietimu lankėsi Briuselyje. Jiems buvo organizuota pažintinė–mokomoji programa „Europos Parlamento veikla, tautinių mažumų teisės ir galimybės ES“. Kelionę organizavo EP narės M. Starkevičiūtės biuras Vilniuje. Išvykos dalyviai buvo supažindinti su Europos parlamento darbu, lankėsi EP plenarinių posėdžių salėje, susitiko su EP nare Margarita Starkevičiūte. Po to delegacija lankėsi Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO būstinėje, kur buvo supažindinta su atstovybės veikla. Europos komisijoje, Teisės, laisvių ir saugumo direktora te tautinių bendrijų nariai susitiko su šios institucijos atstovu Aristoteliu Gavriliadžiu. Su šiuo pareigūnu diskutuota apie pilietiškumą ir pagrindines piliečių teises. Diskusija buvo įdomi ir
naudinga abiem pusėms. Paskutinę išvykos dieną spalio 6 delegacija susitiko su Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės ES ambasadoriaus pavaduotoju Eriku Petriku.

Tautinių bendrijų atstovai su europarlamentare dr. Margarita Starkevičiūte Europos Parlamento rūmuose.