Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės totoriai: kalba, istorija ir kultūra“

2009 m. rugsėjo 10–11 d. Torunės M. Koperniko universitete įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės totoriai: kalba, istorija ir kultūra“, kurią organizavo prof. habil. dr. Czesławas Łapiczius. 

Konferencijoje dalyvavo mokslininkai, tyrinėjantys senuosius LDK totorių rankraščius, istoriją, kultūrą bei papročius. Šio mokslininkų sambūrio garbės svečias buvo Maciejus Konopackis, žymiausias pokario totorių istorijos ir kultūros tyrinėtojas. Laudaciją jo garbei „Maciejus Musa Konopackis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės totorių kultūros tyrinėtojas ir propaguotojas“ perskaitė prof. Czesławas Łapiczius.

Plenariniame posėdyje konferencijos dalyvius sveikino Torunės M. Koperniko universiteto prorektorė habil. dr. Danuta Janicka bei Lietuvos Respublikos garbės konsulas Torunėje Jerzys Bańkowskis. Iš Lietuvos konferencijoje dalyvavo prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, doc. dr. Galina Miškinienė ir dr. Adas Jakubauskas. Per dvi konferencijos dienas buvo išklausyti šie pranešimai: Lenkijos muftijaus Tomaszo Miśkiewicziaus (Bialystokas) „Totoriai – musulmonai Lenkijoje šiandien“, prof. Selimo Chazbijewicziaus (Olštynas) „Lenkijos ir Lietuvos totorių islamas“, dr. Ado Jakubausko (Vilnius) „Vilniaus totoriai“, Natalijos Daniliuk (Simferopolis) „Islamas Ukrainoje“, prof. Henriko Jankovskio (Poznanė) „Totorių senuosiuose dokumentuose“, dr. Stanislavo Dumino (Maskva) „LDK totorių genealoginės tradicijos ir šeimų legendos“, prof. Tadeuszo Majdos (Varšuva) „Lietuvos ir Lenkijos totorių rašytinės kalbos osmanizacija“, doc. dr. Galinos Miškinienės ir prof. hab. dr. Sergejaus
Temčino (Vilnius) „Lietuvos ir Lenkijos totorių rankraščių tyrinėjimo perspektyvos“, mgr. Iwonos Radziszewskos (Torunė) „Magiškos praktikos, aprašytos LDK totorių chamailuose“, dr. Andrzejaus Drozdo (Poznanė) „Kitabų tyrinėjimo metodologinės problemos“, dr. Michailo Tarelkos (Minskas) „Korano rankraščiai 1682–1692 m. Nauji atradimai“, dr. Irinos Synkovos (Minskas) „Žiniuoniški tekstai LDK totorių raštijoje“, dr. Olgos Starostinos (Vitebskas) „Orientalizmai Jano Lebiedzio XVIII a. kitabe“, dr. Krisztinos Dufalos (Budapeštas) „Jakubo Chasienevičiaus 1840 m. kitabo turinys“, prof. Cz. Łapicziaus (Torunė) „Korano citatos Juzefo Sobolevskio knygoje „Paaiškinimai apie mahometonų religiją“, Joanos Kamińskos-Kulwickos  (Torunė) „Pagoniškų dievų įvardijimas LDK totorių raštijoje ir Korano vertimuose, kaip islamo ir krikščionybės interferencijos pavyzdys“.

Konferencijos metu autoriai pristatė paskutiniais metais išėjusius leidinius
apie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos totorius.

Konferencijos pranešimų medžiagą planuojama išleisti atskiru leidiniu.