Paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“

2013 m. kovo 16 d. Prienų krašto muziejuje buvo atidaryta Jono Paršeliūno fotografijų paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro totorių folkloro ansamblis „Ilsu“ su vadove Almira Trakšeliene, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas, Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas, Varėnos totorių bendruomenės pirmininkė, Lietuvos totorių muziejaus Subartonyse įkūrėja Liusė Gaidukevičienė.

Renginį pradėjusi Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė priminė, kad Prienus ir totorių tautą sieja glaudūs ryšiai – Prienų vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 1502 m., kai LDK Aleksandras Prienų dvarą ir aplink esančias žemes padovanojo didikui Mykolui Glinskiui, kuris buvo totorių kilmės.

Parodos autorius Jonas Paršeliūnas yra fizinių mokslų daktaras, ilgametis Puslaidininkių fizikos instituto darbuotojas, fotografuoti mėgęs nuo vaikystės, o prie savo pomėgio vėl grįžo pastaraisiais metais, išėjęs į pensiją. Jį labiausiai domina senoji Lietuvos architektūra, Lietuvos totorių bendruomenės paveldas ir laisvės kovų atminimo paminklai. J.Paršeliūnas pasakojo, kad Lietuvos totorių gyvenimą jis pradėjo fiksuoti 2008 metais. Per šį laiką pažino šią įdomią ir paslaptingą tautą, atvirus ir nuoširdžius žmones, tikrus Lietuvos patriotus. 

– Lietuvoje gyvenančios tautos sudaro gražią puokštę, o šioje puokštėje, mano manymu, pati gražiausia gėlė – totorių tauta, – sakė J.Paršeliūnas.

Paroda „Totoriai: 600 metų istorija ir šiandiena“ jau buvo eksponuota LR Seime, Kauno įvairių tautų kultūros centre ir kitur. Prienuose ji buvo eksponuojama iki kovo 30 d.

Parodą, pasak jos autoriaus, sudaro keturios dalys: sakralinis paveldas (užfiksuotos visos keturios Lietuvoje veikiančios mečetės ir veikiančios kapinės), iškilūs totorių tautos žmonės, sabantujai, renginys, skirtas Vytauto Didžiojo paminklo atidengimui Raižiuose 2010 m. ir Gaidukevičių šeimos įkurtas bei išlaikomas Lietuvos totorių muziejus Subartonyse.

Parodos nuotraukų autorius Jonas Paršeliūnas ir Prienų muziejaus direktorė L. Batutienė. E. Juodsnukytės nuotr.