Paroda „Daugiataučio Kauno paveldas“

2009 m. rugsėjo 22 d. Kauno miesto muziejuje buvo atidaryta paroda „Daugiataučio Kauno paveldas“, kuri kaip sudėtinė dalis įėjo į programą „Europos paveldo dienos 2009. Istoriją kuriame kartu“. Parodoje savo ekspozicijas pristatė armėnų, žydų, totorių, latvių, ukrainiečių ir rusų bendruomenės. Jos demonstravo įvairius savo bendruomenių gyvenimo bei kultūros akcentus. Kauno apskrities totorių bendruomenė savo ekspozicijoje demonstravo keletą nuotraukų ir paveikslų iš savo protėvių karinės praeities, nuotraukas iš Kauno karo istorijos klubo veiklos, atkurtą IV priešakinės sargybos (Beliako) pulko kario uniformą, senovinę kario (ulono) ietį, keletą knygų LDK totorių tematika, tarp jų knygą „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“, išleistą 2009 m. liepos mėnesį, senovinę rankraštinę maldaknygę (chamailą), asmeninę Kęstučio Šafranavičiaus sukauptą Aukso Ordos numizmatiką ir sidabrinę monetą, išleistą totorių apsigyvenimo LDK teritorijoje 600 metų jubiliejui paminėti. Kiekvienos bendruomenės atstovai papasakojo gausiai susirinkusiems svečiams apie pristatomą savos bendruomenės ekspoziciją. Po to įvyko bendruomenių saviveiklos koncertas, kurio metu pasirodė žydų, totorių ir rusų bendruomenių saviveiklininkai. Kauno totoriams atstovavo Rima Kazėnienė, kuri padainavo keletą totorių liaudies dainų.