Kryme pristatytas Lietuvos totorių kultūrinis paveldas

2013 m. birželio mėn. 13-18 d. Bachčisarajaus mieste Kryme lankėsi Lietuvos totorių delegacija, pristačiusi Lietuvos totorių kultūrinį paveldą. Bachčisarajaus Krymo istorijos muziejuje atidaryta lietuvių fotomenininko Gintaro Česonio fotografijų paroda apie Lietuvos totorius. Lietuvos totoriai atvyko į Krymą susitikti su savo tautiečiais ir supažindinti su Lietuvos žemėje išlaikyta protėvių kultūra, tradicijomis ir papročiais, papasakoti apie savo nūdieną, aptarti Europos Sąjungos skiriamo dėmesio tautinėms
mažumoms.

Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Daiva Dapšienė. Delegacijos vadovas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas apžvelgė Lietuvos vykdomą tautinių mažumų politiką ir pristatė enciklopedinį leidinį „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ apie daugiau kaip prieš 600 metų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje apsigyvenusius ir šiandien Lietuvoje tebegyvenančius totorius. Teigiama, kad pirmasis nepriklausomo Krymo valdovas Chadži Girėjus gimė Trakuose.

Renginyje pristatytas 2005 m. sukurtas dokumentinis filmas „Murzų ainiai Lietuvos žemėje“, apžvelgiantis daugiau nei 600 metų saugomą Lietuvos totorių istoriją: religiją ir religinių apeigų specifiką, tradicijas, papročius, buitį. Susirinkusius dainomis džiugino Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro totorių folkloro ansamblis „Ilsu“.

Totoriai yra neatskiriama Lietuvos istorijos bei kultūros dalis. Pirmieji ryšiai su jais užfiksuoti dar kunigaikščių Gedimino, Algirdo laikais. Masiškai keltis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę jie ėmė valdant Vytautui Didžiajam. Čia jie gaudavo žemės valdas, o už tai turėdavo nemokamai dalyvauti karo žygiuose. Iki pat XX a. totoriai tarnaudavo kariuomenėje, dalyvavo visose bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės karinėse kampanijose.