Knygos „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ antrojo pataisyto ir papildyto leidimo sutiktuvės

Istorinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje jau daugiau nei 600 metų gyvena iš Rytų kilusi etninė grupė, tradiciškai vadinama totoriais. Tikslios šį musulmonų tikėjimą išpažįstančios grupės apsigyvenimo laiką LDK nustatyti yra neįmanoma, tačiau apytiksliai pirmasis totorių įsikūrimas šioje teritorijoje siejamas su LDK ir Aukso Ordos susidūrimu XIII a. pradžioje.

Ado Jakubausko, Galimo Sitdykovo ir Stanislovo Dumino knyga apie protėvių žygdarbius yra solidus, biografinis, enciklopedinis žinynas, atskleidžiantis Lietuvos totorius ne tik kaip narsius karius, bet ir architektus, muzikus, rašytojus, gydytojus, inžinierius, mokslininkus, ir kitų profesijų atstovus. Nobelio premijos laureatas, rašytojas Henrikas Sienkievičius, Holivudo žvaigždė Čarlzas Bronsonas, šviesaus atminimo LR Seimo narys Vladas Žalnierauskas, Lietuvių išeivijos visuomeninis ir politinis veikėjas Juozas Vilčinskas, profesorius, mokslų daktaras, muftijus, orientalistas Jokūbas Šinkevičius, Kauno valstybinio teatro balerina Olga Malejinaitė, šachmatininkas, technikos mokslų daktaras, laikraščio „Lietuvos totoriai“ steigėjas Romualdas Makaveckas, tragiškų 1991 m. Sausio 13-ąją už Lietuvą žuvusi Loreta Asanavičiūtė ir kitos Lietuvoje bei pasaulyje žinomos asmenybės buvo ir yra totoriai.

Idėją parašyti knygą apie žymius Lietuvos totorius Adui Jakubauskui ir Galimui Sitdykovui kilo 2009 m., kai buvo išleista perpus plonesnė knyga su 96 iškilių Lietuvos totorių biografijomis. Tuo tarpu naujasis leidinys yra praturtėjęs net 116 iškilių tautiečių biografijų. Todėl knygos „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ antrojo pataisyto ir papildyto leidimo sutiktuvės, vykusios 2013 m. vasario 20 d., Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvoje yra didelė šventė. „Labai dėkingi esame knygos bendraautoriui maskviečiui Stanislavui Duminui, kuris 40 metų dirba archyvuose ir savo kartotekoje turi apie 10 000 išrašų iš archyvų“, – sakė Dr. A. Jakubauskas. Patys autoriai nesitikėjo, kad tiek daug iškilių totorių tautos atstovų įsitvirtino LDK istorijoje. Ir tai ne tik 25 generolai (visuomenėje susidaręs gajus stereotipas, jog totoriai buvo vien kariai), bet ir teisininkai, laisvųjų specialybių atstovai. Prasidėjus tyrimams paaiškėjo, kad vien generolų, kilusių iš LDK žemių ir tarnavusių įvairiose kariuomenėse yra apie 50, o atsiranda žinių ir apie prieškario ir pokario žymius Lietuvos totorius.