Čikagoje buvo pagerbti Lietuvos totoriai

2011 m. spalio 15 – 17 d. Čikagoje Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyko istorinis renginys, skirtas Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti. Bene pirmą kartą lietuvių ir lenkų istorijoje Žalgirio 600 metinių sukaktis buvo minima kartu šioms bendruomenėms suorganizavus bendrą renginį. Renginio programa skirta Lietuvos ir Lenkijos bei joms talkinusių tautų prieš 600 metų pasiektai istorinei pergalei atminti.

Spalio 15 d. nuo pat ryto buvo galima aplankyti filatelijos, numizmatikos, heraldikos, istorijos ir gausios istorinės literatūros parodą, ten pat netoliese įruoštą Žalgirio mūšio diaramą. Po to renginio dalyviai ir lankytojai buvo pakviesti į susitikimą ir pokalbį apie Lietuvos totorius – Žalgirio mūšio dalyvius, jų indėlį į istorinę pergalę. Apie Lietuvos totorius gražią kalbą pasakė ir juos pristatė Čikagos istorikas Ernestas Lukoševičius. Apžvelgdamas Lietuvos totorių istoriją nuo Žalgirio iki šių dienų, istorikas labai išsamiai papasakojo apie Lietuvos totorių indėlį ginant Lietuvos valstybę, ištikimybę Lietuvai, jos valdovams, ypač Vytautui Didžiajam. Po to Ernestas Lukoševičius susirinkusiems pristatė filmą apie paminklo Vytautui Didžiajam atidengimą Raižiuose, kurį perdavė imtynininkas Valdas Malinauskas, tuo metu lankęsis Čikagoje. Diskusijoje apie Lietuvos totorius kalbėjo ir pranešėją papildė doc. dr. R. Batūra – žinomas istorikas, specialiai į Žalgirio mūšio 600 metinių iškilmes Čikagoje atvykęs iš Lietuvos.

Susitikimo dalyviams sveikinimo raštą nusiuntė LTBS pirmininkas dr. Adas Jakubauskas. Sveikinime sakoma „Sveikinu Jus susirinkus Čikagoje paminėti Žalgirio mūšio 600-ąsias metines, palinkėti Jums kuo geriausios kloties. Istoriniame Žalgirio mūšyje kartu su Lietuvos ir Lenkijos kariuomenėmis dalyvavo totorių raiteliai, vadovaujami Aukso Ordos chano Tochtamyšo sūnaus caraičio Dželaled-Dino. Pergalė šiame mūšyje svarbi mums visiems – lietuviams, lenkams ir totoriams, nes buvo sulaikyta tolimesnė kryžiuočių ekspansija į lietuvių ir lenkų žemes. Po pergalingo mūšio totoriai masiškai pradėjo kurtis LDK, taip sutvirtindami valstybės gynybinį pajėgumą.“

Per žinomą JAV lietuvių išeivijos veikėją Mariją Remienę, viešėjusią Vilniuje 2010 m. lapkričio pradžioje, istorikas Ernestas Lukoševičius A. Jakubauskui perdavė Čikagoje išleistą Žalgirio mūšio atminimo medalį.