Totorių kapinių Vinkšnupiuose paminklų įrašų analizė

Eil. Nr. Įrašas paminkle Įrašo vertimas į lietuvių kalbą Paminklo aprašymas
1. Elżbieta z Kutowiczów
murzina Baranowska
1810 roku v mes iunii
d. 20
Elžbieta, mergautinė
pavardė Kutovič
murzina (murzos,
totorių bajoro žmona)
Baranovska. 1810
metai birželio 20
diena
Sunkiai įskaitomi žodžiai
netaisyklingomis raidėmis,
iškalti akmenyje lenkų kalba
2. Zuzana z Kryczińskich
Ułanowa Umarła dnia
6 lipca 1871 r
Zuzana, gimusi
Kryczinska, ištekėjusi
už Ulano mirė 1871
m. liepos 6 dieną
Tekstas lenkų kalba,
taisyklingomis rašytinėmis
raidėmis, iškaltas trikampės
plokštės gludintame
paviršiuje.
3. 3. П. Капитанъ
*БучацкiЙ* Самуилъ
AaАлександровичъ
родился 6 марта
Александровичъ
родился 6 марта 1811
г. ум 20 Iюля 1864 г
Дора Отцу
Š. A. *Bučackii*
Samuilas
Aleksandrovičius
gimė 1811 m. kovo 6
mirė 1864 m. birželio
20.
Dora Tėvui.
Rausvo granito, suapvalinta
viršūne, 0,92×1,00
m. Obeliskas šlifuotu
paviršiumi. Tekstas iškaltas
netaisyklingomis raidėmis
rusų kalba.
4. ADAM BARANOWSKI
żył lat 65 zm. 4
kwietnia 1895
Spokój duszy Jego
ADAM BARANOVSKI
gyveno 65 metus.
Mirė 1895 m.
balandžio 4.
Ramybė Jo Tavo
sielai.
Rausvo granito, suapvalinta
viršūne, 0,73×0,80m
obeliskas šlifuotu
paviršiumi. Vardas ir
pavardė iškalti didžiosiomis
iškilosiomis raidėmis lenkų
kalba. Likusi teksto dalis –
giluminėmis rašytinėmis
raidėmis lenkų kalba.
5. Маня Сулькевичъ
род в Iюн ск Дек
1891 г Миръ праху
твоему дорогоe
дитя
Mania Sulkevič,
gimusi 1891 birželio
mėn. mirė gruodžį.
Ramybė tavo sielai,
brangi dukrele.
Pilko granito, šlifuotu
paviršiumi 0,42×0,24×0,79
m paminklas. Vardas ir
pavardė iškalti stambiomis
rašytinėmis raidėmis rusų
kalba. Likusi teksto dalis
– smulkiomis rašytinėmis
raidėmis. Įrašas giluminis
6. Стëпа Сулькевичъ
род 1896 II 12 г ск
1901 VI 24 Миръ
праху твоему
дорогое дитя
Stiopa Sulkevič
gimęs 1896 vasario
12 d., mirė 1901
birželio 24 d.
Ramybė tavo sielai,
brangus sūneli.
Pilko granito, šlifuotu
paviršiumi 0,51×0,39×1,07
m paminklas. Vardas ir
pavardė iškalti stambiomis
rašytinėmis raidėmis rusų
kalba. Likusi teksto dalis
– smulkiomis rašytinėmis
raidėmis. Įrašas giluminis.
7. Arabiškas užrašas   Tekstas arabų kalba,
išgraviruotas trikampėje
plokštėje.