Seserys Makulavičiūtės 1960 metais

Seserys Makulavičiūtės 1960 metais. Iš kairės: Chalima Krinickienė (1894 – 1965), Alžunia Jasinskienė (1892 – 1982), Marytė Selimavičienė (1890 – 1982), Felicija Bagdanavičienė (1886 – 1970), Emilija Chaleckienė (1898 – 1962).