Totorių tautinė biblioteka

1926 m. Vilniuje muftiatui priklausančiose patalpose buvo įkurta totorių tautinė biblioteka. Jos įkūrėjas – Leonas Kričinskis. 1944 m. sovietams užėmus Vilnių, biblioteka buvo išgrobstyta, didelė dalis rankraštinės literatūros atsidūrė privačių kolekcijų rankose. Nemaža bibliotekos dalis, manoma, yra nusavinta ir laikoma privačioje kolekcijoje.