Salkininkų mečetė

1615 m. Salkininkuose pastatyta totorių mečetė. Mečetės sunykimo metai nėra žinomi. Salkininkų parapijoje turėjo gyventi pakankamai daug totorių, nes mečetės buvo statomos vietovėse, kur tikinčiųjų skaičius siekdavo apie 200 žmonių. Caro laikais kaimas buvo Trakų apskrityje. 1913 m. sentikiai įkūrė savo parapiją (iki tol jie priklausė Daniliškių bendruomenei). Kaimas XX a. tarpukariu priklausė Lenkijai, čia stovėjo Salkininkų Dievo Motinos Dangun ėjimo cerkvė, parapijoje buvo apie 500 tikinčiųjų. XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje cerkvė sudegė, sentikiai vėl buvo priversti lankyti Daniliškių ceerkvę, amžiaus pabaigoje parapija sunyko.