Salako totorių kapinės

Akmeninė tvora Salako miestelio senąsias kapines skiria nuo totorių kapinių. Kada įkurtos Salako totorių kapinės, duomenų nėra. Išlikę akmeniniai antkapiai byloja apie pirmuosius laidojimus XX amžiaus trečiame dešimtmetyje. Kapinės veikia ir dabar. Paskutinis laidojimas yra 2019 metais. Mirusieji jose laidojami netgi iš kitų miestų. Iš viso kapinėse yra 59 ar 60 palaidojimų. Tai vienintelės išlikusios totorių kapinės Aukštaitijoje. Salako totorių kapinėse ant paminklų yra įrašai lietuvių, lenkų, rusų, arabų kalbomis. Įrašuose sutelkta informacija apie čia palaidotų totorių amžiių, šeimininę padėtį, tarnybines pareigas. Greta to yra iškaltas mirusiojo vardas ir pavardė. Keliuose paminkluose randamos eilutės iš Korano. Salako totorių kapinėse yra pora paminklų su arabišku užrašu, kurį išvertus į lietuvių kalbą reiškia: „Nėra kito verto garbinti, tik Dievas ir Mohamedas, kuris yra Jo pasiuntinys“. Šis teiginys atspindi totorių tikėjimo pagrindą.