Pilkapių totorių kapinės

2013 m. Pilkapių totorių senosios kapinės įtrauktos į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Į pietus nuo Pilkapių kaimo, Vilniaus rajone, yra Pilkapių totorių senosios kapinės, vadinamos Totorių kapais. Tai vietinės reikšmės memorialinis paminklas. Šiuo metu kapinės išnykusios. Vienas paminklas iš šių kapinių saugomos Medininkų pilies kiemelyje. 1972 m. spaudoje „Kultūros barai“ priede Nr. 6 buvo publikuotas straipsnis „Prie Pilkapių kaimo“. Jame rašoma: „Apie 1,5 km į pietvakarius nuo Medininkų, Pilkapių kaimo lauke, netoli kelio, kadaise yra buvusios nedidelės totorių kapinės, kurių dabar nėra nė žymės. Nors aplinkui žemė ariama, tačiau kapinių vieta neardoma, palikta dirvonuoti. Vienas tų kapinių granitinis antkapis yra išlikęs kolūkiečio Maciulevičiaus sodyboje. Jis įmūrytas į gyvenamojo namo pamatą. Antkapyje arabų kalba įrašyta: „Nėra kito dievo, išskyrus Alachą. Mahometas jo pranašas“. Totorių kapinės Medininkų apylinkėje rodo, jog čia, kaip ir kitose Vilniaus apylinkėse, gyvenę totoriai, kurie, matyt, buvo Vytauto dislokuoti kaip užkarda prieš kryžiuočius“. /Vladas Šaulys/