Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius lankėsi Nemėžio bendruomenėje

 

2018 m. kovo 23 d. Keturiasdešimt totorių kaime lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius su delegacija. Ministrą lydėjo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė bei kiti asmenys.

Po vizito Keturiasdešimt totorių kaime ministras kartu su Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško aplankė Nemėžio totorių bendruomenę. Susitikime dalyvavo Nemėžio seniūnijoje įkurtos UAB „PakMarkas“ vadovas Virginijus Gumbaragis.

Svečių vizito metu Nemėžio totorių bendruomenės atstovai kartu su bendruomenės pirmininku Tairu Kuznecovu aprodė veikiančią mečetę bei 2015 metais iškilmingai atidarytą Totorių bendruomenės kultūros centrą, papasakojo apie šimtamečiais puoselėjamą kultūrą ir tradicijas, apie sėkmingai įgyvendinamas iniciatyvas ir projektus bei apie aktyvią bendruomenės veiklą.

Susitikime dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško teigė esą besidžiaugianti aktyvia Nemėžio totorių bendruomenės veikla. „Labai didžiuojamės, kad tarp Vilniaus rajone gyvenančių įvairių tautybių žmonių, savo papročius puoselėja ir totorių bendruomenė. Glaudžiai bendradarbiaudami, vykdome bendras iniciatyvas, kartu siekiame, kad totorių papročiai, tradicijos ir unikali kultūra būtų išsaugota ir pristatyta kitų tautybių gyventojams. Totorių bendruomenė ne kartą yra pristačiusi savo kulinarinį paveldą Vilniaus rajono gyventojams, todėl džiaugiamės, kad šiais metais „Adventur 2018“ parodos metu savo turtingą kultūrinį ir kulinarinį paveldą pristatė ir visai Lietuvai“, – susitikime kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demešk.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 164-166 numeris