Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius lankėsi Keturiasdešimt totorių bendruomenėje

 

2018 m. kovo 23 d. Keturiasdešimt totorių kaime lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius su delegacija. Ministrą lydėjo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė bei kiti asmenys.

Svečiai susitiko su Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų bendruomene. Susitikime dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas prof. dr. Adas Jakubauskas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojai Alij Aleksandrovič ir Motiejus Jakubauskas.

Ministro L. Linkevičiaus vizitas prasidėjo nuo apsilankymo Keturiasdešimt totorių kaimo mečetėje. Garbųjį svečią lydėjo imamas Ramazanas Krinickis.

Po to ministras ir jį lydintys asmenys Keturiasdešimt totorių kaimo totorių bendruomenės namuose šiltai bendravo su gausiai susirinkusiais bendruomenės žmonėmis. Buvo paliesti bendruomenei svarbūs klausimai,  pasikalbėta apie Lietuvos totorių indėlį į Lietuvos istoriją, aptarti kiti svarbūs klausimai, šiais metais švenčiant atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį. Svečiai buvo pavaišinti totoriškais patiekalais „Čak čak“, „Kastybii“, Lietuvos totorių pasididžiavimu „Šimtalapiu“. Ministro vizitas Keturiasdešimt totorių kaime truko ilgiau nei valandą.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 164-166 numeris