Keturiasdešint Totorių kaimo totorių bendruomenės nariai su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku prof. V. Pranckiečiu ir Seimo nariais Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetėje, 2020 m