Vaikų ansamblio „Leisan“ pasirodymas parodos Kauno miesto muziejuje metu

 

Nuotraukos autorius Eugenijus Strioga. 2008 m.