Kauno totorių mečetės pietinis fasadas (1935 m.)

Kauno totorių mečetės pietinis fasadas (1935 m.) su kapinių fragmentais. Matomi du langeliai michrabo nišoje.