A. Iljasevičiaus lėšomis pastatyta senoji Kauno mečetė 1906-1930 m.

 

Naujamiestyje apie 1850 m. buvo įsteigtos Karmelitų kapinės. Šių kapinių šiaurinėje dalyje 1 ha žemės sklypas buvo skirtas musulmonų kapinėms. Toje teritorijoje 1906 m. buvo pastatyta ir medinė mečetė. Mečetės statybos mecenatas totorių kilmės Kauno miesto gyventojas Aleksandras Iljasevičius.

Pastatas buvo medinis, nudažytas mėlyna spalva. Statiniui nebuvo būdingos jokios išskirtinės formos. Jo matmenys 10 m. ilgio ir 8 m. pločio. Minareto (Mineteto) nebuvo. Stogo frontoną puošė mažas bokštelis. Taip pat nebuvo įprasto prieškiemio, bet pasitikdavo 2 metrų pločio tvora aptvertas sodelis priešais dvejas duris su pritvirtinta atminimo lenta fundatoriui ir musulmonų maldos žodžiais (La il lahe, il lei labu, Mohamed re su fui lahu; Alachas yra, Alachas ir jo pranašas Mahometas) papuoštas įėjimas. Kairiosios durys vedė į aukštą, vos 2,5 kv. m. dydžio kvadrato formos su nedideliu langeliu apšviestą ir su pagrindine dalimi sujungtą patalpą moterims pasimelsti. Dešiniosios durys vedė į pagrindinę mečetės patalpą, iš abiejų pusių apšviestą langais. Ant lentelių surašyti Dievo vardai, Pranašo ir daug Korano citatų. Grindys išklotos kilimais.