Bazorų kaimo gyventojų nuotrauka (Felicija Bagdonavičiūtė ir Elena Bazarauskaitė)

Bazorų kaimo gyventojų nuotrauka (Felicija Bagdonavičiūtė ir Elena Bazarauskaitė), XX a. 5 deš.