Bazorų kaimo gyventojų nuotrauka

Bazorų kaimo gyventojų nuotrauka, XX a. 6 deš.