Bazorų kaimo Bagdonavičių šeima

Bazorų kaimo Bagdonavičių šeima, XX a. 6 deš.