Bazorai – istorinis totorių kaimas

Bazorai – tai kaimas Alytaus rajono savivaldybėje, 4 km į pietryčius nuo Vaisodžių, 1 km į šiaurę nuo kelio Trakai–Pivašiūnai–Alytus. Per kaimą teka upelis – Putotis.

Kaime stūkso Bazorų piliakalnis. Jis yra kairiajame Punelės upelio krante. Aptiktas Bazorų kapinynas (Jono Bogušo nuosavybėje esančiose žemėse). 1971 m. Istorijos institutas atliko Bazorų piliakalnio archeologinius kasinėjimus. Kasinėjimo rezultatai dokumentuoti ir buvo paruošta ataskaita. Archeologinių kasinėjimų metu rasti radiniai yra saugojami Alytaus kraštotyros muziejuje.

Bazorų dvaras Trakų paviete minimas 1600 m. Su šiuo dvaru siejama kilminga Bazarų giminės šaka, kildinama iš nogajų genties. Totorių Dzienajavičių giminė (h. Topor (Kirvis)) yra Bazarų palikuonys. Jų protėvis buvo Davlešas Kulzimanovičius Bazaras. 1600 m. minimas savininkas Dzianaja Bazaras. Pagal Dzianajos sūnaus Romano asmenvardį Dziejanavičiai gavo Romanovičių-Romanovskių pavardę. 1819 m. Bazorų dvaro savininko Stepono Romanovskio sūnui Aleksandrui buvo patvirtinti bajorystė ir herbas. Deja, dvaro vieta nėra žinoma.

XVII a. pradžioje kaimas priklausė Trakų pavietui. Jame gyveno nemažai totorių. Bazorų mečetė sudegė 1889 m. (mečetė stovėjo apie 100–200 m. į šiaurę nuo kapinių). Po gaisro išliko tik minbaras, kuris šiuo metu yra Raižių mečetėje. 2019 m. minbaras buvo ištirtas ir restauruotas. Minbaras pagamintas 1686 m.

Bazorų vaikai lankė mokyklą Norgeliškėse. Šeštadienio mokykloje imamas mokė islamo religijos.

Šiuo metu žinomi Bazorų kolektyviniai sodai.

Bazoruose yra dvejos musulmonų kapinės.

Senosios Bazorų musulmonų kapinės yra pažymėtos paminkliniu akmeniu. Jos yra saugomos valstybės kaip kultūros paveldo objektas. Išsidėsčiusios netoli Bazorų piliakalnio ir Putočio upelio. Naujesnės kapinės yra maždaug 300 metų senumo. Tiksli atsiradimo data nėra žinoma. Šiuo metu šiose kapinėse yra laidojami tautiečiai. Čia palaidoti šių totorių giminių atstovai: Janušauskai, Bazarauskai, Bagdonavičiai. Žymiausi Bazorų kapinėse palaidoti žmonės: pulkininkas Chalilis Janušauskas (1876–1938), yra infanterijos generolo Ipolito (Chalilio) Janušausko (1845–1921) simbolinis kapas.

Bazoruose gimė: generolas leitenantas Chalilis Bazarevskis (1851–1911), pulkininkas Suleimanas Bazarevskis (1854–?), imamas Danielius Makulavičius gimė 1916 m. Abragamo ir Felicijos Bogdonavičių šeimoje ir gyveno Bazoruose. 1921 m., įvaikintas Sofijos ir Dovydo Makulavičių, persikėlė gyventi į Raižius.

Kaimas pradėjo nykti po Antrojo pasaulinio karo. Kaimo gyventojai išsikėlė į Alytų, Kauną, Vilnių ir kitas vietoves. Kaimas galutinai sunyko įkūrus kolektyvinius sodus.

Šiuo metu kaime vienoje sodyboje gyvena broliai Aleksandras ir Valius Janušauskai. Kolektyvinių sodų komplekse yra totorių kilmės savininkų – tai Makulavičių, Bagdonavičių, Janušauskų palikuonys.

Kaimo nebėra, liko tik atmintis ir nuotraukos.