Senosios Raižių kaimo Lietuvos totorių kapinės

Senosios Raižių kaimo Lietuvos totorių kapinės (Alytaus r.), Zitos Stankevičienės nuotrauka