Raižių mečetės minbaras pagamintas 1686 m. po 2020m. restauracijos

  • Pagaminimo data: 1686
 

Po 2020 m. restauracijos naujomis spalvomis sušvito Raižių mečetės minbaras (sakykla), totoriaus dailidės rankomis pagamintas 1686 m. Už rūpestį restauruoti minbarą ir visokeriopą pagalbą turime padėkoti Lietuvos totorių bendruomenės draugui dr. Andrzej Drozd iš Varšuvos universiteto.