Raižių mečetės minbaras pagamintas 1686 m. po 2020m. restauracijos

  • Pagaminimo data: 1686