Raižių mečetės imamo (1906–1944 m.) Adomo Chalecko šeima

 

Sėdi: žmona Rozalija, imamas Adomas Chaleckas.
Stovi: sūnus Balys ir dvi dukros.