Raižių mečetės imamas Danielius Makulavičius (1980–2007 m.)

 

Gimė 1916 m. grupdžio 1d. Smolensko gubernijos Denisovo geležinkelio stotyje, Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių šeimoje. Jo tėvai Abraomas ir Felicija Bagdonavičiai 1921 m. su šeima grįžo į nepriklausomą Lietuvą – Alytaus apskrities Butrimonių  valsčiaus Bazorų kaimą. Šeima buvo daugiavaikė, sunkiai vertėsi, todėl berniuką įsivaikino Abraomo Bagdonavičiaus sesuo Sofija su vyru Dovydu Makulavičiumi. Penkiamečiui vaikui jie suteikė Makulavičiaus pavardė ir persikėlė gyventi į Raižius.

1939 m. gegužę jis išėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Vokiečių okupacijos metais ūkininkavo Raižiuose. 1944 m. buvo pašauktas į Raudonosios Armijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją. Dalyvavo mūšiuose ties Šiauliais, Palanga, Lieopoja. Grįžo į namus 1946 m. turėdamas keletą karinių apdovanojimų. 1948 m. susikūrus kolūkiams, jis buvo privestinai paskirtas kolūkio pirmininku.

Nuo 1951 iki 1980 m. buvo Raižių musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas. 1980 m. iš Mustafos Chalecko perėmė Raižių imamo pareigas. 

1997 m. valstybiniu lygiu minint totorių įsikūrimo LDK teritorijoje 600 metų jubiliejų, buvo apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Mirė 2007 m. lapkričio 27 d.