Raižių kaimo gyventojų (Makulavičių-Bagdonavičių šeimų) nuotrauka

Raižių kaimo gyventojų (Makulavičių-Bagdonavičių šeimų) nuotrauka, XX a. 6 deš.