Makulavičių šeima Raižiuose

Makulavičių šeima Raižiuose, XX a. 6 deš.