Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės sveikinimas Vytauto Didžiojo ir Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių paminklo atidengimo iškilmėse Raižiuose

  • Eksponato tipas: Kalba
 

Mielieji Raižių gyventojai ir svečiai,

Gerbiamieji iškilmių dalyviai,

Apgailestauju, kad negaliu asmeniškai būti kartu su Jumis, ir perduodu nuoširdžius sveikinimus Jūsų gražiam ir prasmingam renginiui, visiems jo sukviestiems žmonėms. 

Sveikinu su gražiu įvykiu, atspindinčiu mūsų istoriją, raginančiu dar kartą įsiskaityti į svarbiausius jos puslapius, dar kartą atrasti iškiliausias jos datas, ryškiausias asmenybes. Vytautas Didysis visais laikais buvo ir visais laikais bus išskirtinis mūsų istorijos žmogus, kurio likimas taip tragiškai
ir kartu taip didingai sutapo su tautos ir valstybės likimu. Pagarba tokioms asmenybėms – tai pagarba savo tėvų ir protėvių praeičiai, savo tautai, savo dvasinėms šaknims. Dėkoju visiems, kurie šią pagarbą suvokia kaip savo pareigos, savo dvasinės pilnatvės dalį.

Mintyse džiaugiuosi kartu su Jumis, kad Vytauto Didžiojo vardas ir atminimas vėl sukvietė pabūti kartu per amžius artimas lietuvių ir totorių tautas, dar karą priminė mūsų bendrą istoriją. Tai – gražus ženklas iš praeities, bet kartu – viltinga žinia mūsų dabarčiai ir ateičiai: Lietuvos istoriją kuriame kartu. Gražu ir simboliška, kad šiandieninis koncertas pavadintas būtent taip.

Dar kartą sveikinu Raižių bendruomenę ir visus jos svečius ir linkiu kuo geriausios sėkmės visiems, saugantiems savo tautos praeities ženklus, savo didžių žmonių atminimą.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė
Vilnius, 2010 metų birželio 24 diena