Danielius Makulavičius Raižių kaimo gyventojas

Danielius Makulavičius Raižių kaimo gyventojas, XX a. 6 deš.