Vietovės žemėlapis

Vietovės žemėlapis pagal 1992 m. kosminės nuotraukos panchrominę ortofoto medžiagą. Žemėlapyje pažymėtos sodybos atitinka šių dienų realybę, išskyrus nugriautas buvusių Juozo Baranausko prie Valiūnų kaimo ir Šimo Abunevičiaus prie Taucionių kaimo, sodybas.