Muhammadas

Muhammadas – islamo pradininkas, gyvenęs (570-632) šiandieninėje Saudo Arabijoje. Jo veikla susijusi su Meka ir Medina, šventais islamo miestais. Muhammadas – paskutinis Pranašas ilgos virtinės Pranašų. Šioje virtinėje yra ir Kristus, kurį islamas pripažįsta kaip Pranašą.